کلاس آنلاین موسیقی وب نوازان چگونه برگزار می شود؟

یکی از سئوالات هنرجویان قبل از ثبت نام و شروع کلاسها، اطلاع راجب برگزاری کلاسهای وب نوازان هست. سئوال شما در این ویدئو پاسخ داده شده است.