درخواست ثبت نام -1

هنرجو

مطالعه کامل شرایط و ثبت نام از طریق سایت یا درخواست مشاوره ی تکمیلی درخصوص شرایط کلاسها از طریق تماس تلفنی، پیام رسان واتس اپ یا تلگرام یا ایمیل

2- دریافت مشاوره

کارشناس وب نوازان

تماس با هنرجو، پاسخگویی به سوالات هنرجو و ارائه توضیحات تکمیلی

تکمیل ثبت نام -3

هنرجو

انتخاب ترم ثبت نامی و تکمیل ثبت نام

4- هماهنگی کلاس

کارشناس وب نوازان

  • ارسال حساب کاربری هنرجو و فعالسازی لینک جلسات کلاسی
  • هماهنگی و نهایی کردن روز و ساعت کلاس با استاد و هنرجو

آمادگی برای شرکت در کلاس -5

کارشناس وب نوازان

  • انجام تست جلسه برای بررسی فنی شرایط برگزاری کلاس آنلاین
  • ارائه مشاوره خرید ساز در صورت نیاز
  • یادآوری شروع کلاس