• قدم اول تکمیل فرم درخواست ثبت نام توسط هنرجو، ارسال ایمیل و یا تماس تلفنی با وب نوازان برای ارائه اطلاعاتی مانند نام دوره، نام هنرجو، شماره تماس و آدرس ایمیل
  • قدم دوم تماس کارشناس وب نوازان با هنرجو برای نهایی شدن دوره درخواستی، سپس ایجاد و ارسال اکانت کاربری هنرجو به آدرس ایمیل ارائه شده
  • قدم سوم پرداخت شهریه دوره از قسمت پنل کاربری هنرجو و فعال شدن دوره، نهایی شدن زمان کلاس و آموزش نحوه شرکت در کلاس به هنرجو
  • قدم آخر  ورود به کلاس هنرجو و استاد و برگزاری جلسات در روز و ساعت مقرر از طریق بستر سایت وب نوازان